online market research in Poland
online market research in Poland

Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa

Biorąc pod uwagę obecną sytuację z COVID-19, wiele firm, a nawet całe branże potrzebowały zmiany sposobu działania. Wiele z nich zostało zamkniętych tymczasowo lub na stałe, wielu musiało znaleźć rozwiązania, aby dostosować się do nowej sytuacji. Jednak niektóre firmy skorzystały z pojawiającej się szansy, na przykład przejścia na rynek globalny i przeniesienia się do sieci. Tak też się stało w przypadku badań rynku online w Polsce.

Nowa rzeczywistość wymagała od nas jeszcze większej elastyczności w stosowanej przez nas metodologii. Od kilku lat Stratega specjalizuje się w badaniach rynku online. Musieliśmy jednak również dostosować nasze plany i możliwości oraz nauczyć się, jak przenieść większość naszych projektów do wirtualnej rzeczywistości.

Badania rynku online w Polsce

Ilościowe badania online

Na podstawie ankiet (dostarczonych przez Klienta lub opracowanych z naszą pomocą) możemy prowadzić ankiety online skierowane do wielu respondentów jednocześnie. Metoda ta pozwala na zaawansowaną analizę statystyczną obejmującą korelację, regresję lub analizę wariancji. W rezultacie Klient może zidentyfikować złożone relacje między percepcją lub preferencjami klientów a szczegółowymi funkcjami kampanii (na przykład w ramach testowania reklamy lub produktu). Możliwe jest również określenie czynników wpływających na decyzje klienta lub przeprowadzenie segmentacji rynku.

Badania jakościowe

Internetowe grupy fokusowe i wywiady pogłębione

Tak jak tradycyjne grupy fokusowe w placówce, tak samo sprawnie organizujemy takie wywiady grupowe online! Korzystając z różnych platform internetowych, możemy organizować grupy, w tym moderatorów i tłumaczy symultanicznych jednocześnie, bez wpływu na przebieg rozmowy. Możliwe jest również prowadzenie sesji jeden na jednego przy użyciu tej samej metody. Co ważne, korzystanie z bodźców (np. wizualizacji lub filmów) podczas sesji online stało się niezwykle łatwe. Nic prostszego! Wystarczy udostępnić ekran lub skorzystać z tablicy, a respondent jest gotowy do napisania komentarza lub wyróżnienia elementów, które wymagają uwagi.

Społeczności internetowe badań rynku (MROC)

MROCs oferują wiele możliwości badania rynku online w Polsce: internetowe tablice ogłoszeń, forum, grupy aplikacji… Forum internetowe poświęcone konkretnemu projektowi badawczemu ułatwia respondentom realizację różnych zadań. Po prostu logują się na forum i są gotowi do wypełnienia ankiet, publikowania filmów, odpowiadania na pytania moderatora lub wykonywania niektórych zadań zleconych przez moderatora. Nasi moderatorzy są również po to, aby ułatwić ten proces! Mogą zadawać pytania, zachęcać i motywować respondentów do dzielenia się swoimi opiniami lub odczuciami.

Popularność różnych aplikacji do czatu sprawiła, że ​​prowadzenie badań online jest łatwe i dostępne. Posiadają wszystkie funkcjonalności standardowych biuletynów internetowych, ale dostęp do nich jest jeszcze łatwiejszy dla respondenta. Często jedyne, czego potrzebują, to telefon komórkowy i mogą brać udział w sesjach badawczych. Podobnie jak w przypadku internetowych biuletynów, tutaj jest to również wygodne dla moderatorów i Klientów, którzy mogą się zalogować i zobaczyć wyniki pracy respondentów.