Badania rynku Online

Agencja Stratega prowadzi badania online z użyciem własnego panelu badawczego oraz korzystając z rekrutacji telefonicznej za pośrednictwem studia CATI. Badania rynku online mają przewagę nad innymi metodologiami badawczymi z dwóch istotnych względów. Z jednej strony badania online to tanie badania rynku. Koszt realizacji projektu z użyciem technologii online w sytuacji kiedy zapewnia ona równie reprezentatywną próbę jest o kilkadziesiąt procent tańszy od realizacji badania telefonicznego i badania typu F2F. Jednocześnie badania online umożliwiają zastosowanie niezwykle zaawansowanych metod analizy rynku włączając wszystkie warianty analizy conjoint, badania cenowe przy użyciu metody Gabor-Granger oraz wszystkie metody segmentacji i prognozowania.

Agencja badania rynku Stratega posiada panel online składający się z konsumentów, lekarzy oraz firm i specjalistów wielu branż.

Wiodący internetowy panel badawczy w Polsce.

Stratega oferuje wiodący panel internetowy służący badaniom marketingowym w Polsce składający się z tysięcy respondentów. Mamy możliwość oferowania reprezentatywnej próby dla całej Polski oraz badań na próbie regionalnej.

Nasz panel zawiera szczegółowe profilowanie umożliwiające rekrutację respondentów o bardzo rzadkiej charakterystyce.

Stawiamy na jakość panelu i integralność danych.

Używamy skutecznego systemu wykrywania nadużyć – w tym monitorowania IP i kontroli próby na wszystkich etapach projektów badawczych.
Zaawansowany system pozwala nam zidentyfikować i wyeliminować członków panelu udzielających odpowiedzi o niskiej jakości.

Budujemy trwałe relacje z naszymi respondentami.

Stratega jest dumna z zaangażowania respondentów poprzez interaktywne ankiety, użycie wielu rodzajów metodologii oraz inicjatywy społeczne. Nasze badania rynku są zawsze ciekawe, przemawiają do wyobraźni i nie nudzą respondentów.