On-line shopping
On-line shopping
bjest dziewiątym co do wielkości krajem w Europie z populacją ponad 38 milionów ludzi. Jest szóstym najludniejszym krajem UE. Sektor e-commerce to dynamicznie rozwijająca się wraz z szybko zmieniającą się polską gospodarką. Przewiduje się, że do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 63 mld zł.

Kupujący online stanowią 56% wszystkich przebadanych internautów. Wśród kupujących nieco więcej jest osób poniżej 50 roku życia, z wyższym wykształceniem i lepiej zarabiających. Prawie co czwarty polski e-konsument robi zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. To tylko niektóre dane z raportu E-Commerve w Polsce.

W grupie respondentów dokonujących zakupów online są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Z różnym poziomem wykształcenia i dochodami na gospodarstwo domowe, różnie oceniającym swoją sytuację ekonomiczną. W porównaniu z osobami, które deklarują, że nie są online, możemy zauważyć niewielką przewagę osób poniżej 50 roku życia. Osoby z wyższym wykształceniem i dobrą oceną sytuacji materialnej swojego gospodarstwa domowego.

Zachowania zakupowe respondentów w Internecie różnią się pod względem wybranych kategorii czy częstotliwości zakupów.

Zależy to od płci, wieku, wykształcenia czy statusu ekonomicznego internauty. Biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, mężczyźni – w porównaniu z kobietami – charakteryzują się większym zainteresowaniem określonymi kategoriami. Są to telefony, smartfony, tablety, akcesoria GSM oraz bilety do kina/teatru. Osoby po 50. roku życia częściej kupują produkty farmaceutyczne. Druga kategoria to materiały budowlane i wykończeniowe. Osoby poniżej 24 roku życia kupują bilety do kina/teatru, odzież i akcesoria.

Kupujący online na ogół mają bardzo dobrą opinię na temat zakupów online i ta opinia się poprawia. Są postrzegane przede wszystkim jako nieskomplikowane i wygodne. Także tańsze i zabierające mniej czasu niż kupowanie w tradycyjnych sklepach. Tegoroczna opinia respondenta uległa przede wszystkim poprawie pod względem postrzegania bezpieczeństwa zakupów online oraz ich łatwości i wygody.

Ponad połowa (54%) respondentów deklaruje zakupy online w polskich serwisach, podczas gdy zakupy w serwisach zagranicznych to 23%.

Wśród ogólnych użytkowników zakupów, zarówno w polskich, jak i zagranicznych serwisach internetowych, widoczna jest dominacja osób z wyższym wykształceniem.

Jeśli chodzi o problemy, z jakimi spotykają się konsumenci podczas zakupów online, to najczęściej kojarzą się one z trzema obszarami. Długie oczekiwanie na dostawę, nachalne reklamy produktów widzianych wcześniej przez kupujących oraz wysokie koszty dostawy. Są to elementy najczęściej wskazywane przez wszystkich kupujących, ale jednocześnie pozornie mniej problematyczne dla osób najstarszych. Znacznie rzadziej wskazują na problemy podczas procesu zakupowego.

Istnieją trzy najważniejsze elementy, które wpływają na decyzję internautów o wyborze konkretnego miejsca, w którym dokonują zakupów online. Atrakcyjna cena produktu, niskie koszty wysyłki/dostawy oraz wcześniejsze pozytywne doświadczenia kupujących. Atrakcyjna cena produktu została wskazana przez 51% jako najważniejszy element przy wyborze produktu.

Respondenci wskazali również na elementy, które mogłyby zachęcić ich do częstszego kupowania w sieci. To przede wszystkim dwa atrybuty związane z kosztami zakupu. Niższe koszty dostawy (67%) i niższe ceny niż w sklepach tradycyjnych (58%).