Konsumenci zmieniają preferencje
Konsumenci zmieniają preferencje
W branży piwnej nowe preferencje konsumentów wyraźnie ewoluują, ewoluując od tradycyjnych cen, walorów smakowych i dostępności do tych związanych z różnorodnością wyborów (w tym związanych ze zdrowszymi wyborami), przejrzystością w działaniu, bezpieczeństwem i jakością produktu, wpływ społeczny, dbałość o naturalne samopoczucie i ogólne doświadczenie konsumenta.

Popularność piwa w Polsce rośnie z roku na rok.

W tej chwili co roku nad Wisłą zużywa się około 97 litrów piwa na osobę, co daje nam czwarte miejsce w Europie. Według najnowszych badań w 2018 r. wyprodukowano 40,93 mln hektolitrów piwa, o 2,6%. więcej niż w 2017 r. Bardzo szybko rośnie również sprzedaż. Według ostatnio przeprowadzonego badania, w ubiegłym roku jej wartość wyniosła 16,8 mld zł, tj. Jest to o 7,7 % więcej z roku na rok. Różnica jest również widoczna w ilości sprzedawanego alkoholu. W zeszłym roku z półek sklepowych zniknęła o 4,1 % więcej litrów niż 12 miesięcy wcześniej.

Ubiegły rok przyniósł również ciekawą obserwację zmieniających się gustów Polaków.

Segment piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych wpłynął na prawdziwą rewolucję, a sprzedaż pod względem wartości wzrosła o prawie 80%. Praktycznie 90 % pieniędzy wydanych na zakup, w tym opakowania, usługi profesjonalne i marketingowe, surowce z przemysłu rolnego i przetwórstwa spożywczego, spoczywa nad Wisłą. Łącznie przemysł wygenerował w 2018 r. 19,4 mld zł wartości dodanej. Tylko w samych browarach jest ich około. 9,3 tys. pracowników. Jeśli jednak dodamy do tego miejsca pracy w branżach związanych z piwowarstwem, przede wszystkim w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz hotelarstwie i gastronomii, łączna liczba miejsc pracy związanych z piwem sięga 157,5 tys.