Crisis
Crisis
Pomimo faktu, że co trzeci Polski konsument uważa, że ​​obecna sytuacja gospodarcza w Polsce jest gorsza niż rok temu, a ponad połowa respondentów uważa, że ​​w najbliższych miesiącach recesja dotknie Polskę, Polacy są jednymi z najbardziej optymistycznych w Europie co do oceny sytuacji gospodarczej – tak wynika z ostatnio przeprowadzonego badania.

W ramach międzynarodowego badania przeprowadzonego przez sieć niezależnych agencji badawczych z całego świata, mieszkańcy dwudziestu dwóch krajów na całym świecie, w tym dziesięciu z Europy, zostali zapytani o ocenę sytuacji gospodarczej w ich krajach i ich sytuację osobistą sytuacja finansowa.

Porównując opinie Polaków z opiniami mieszkańców innych krajów europejskich, jesteśmy w pierwszej trójce krajów, w których ocena ta jest najbardziej pozytywna.

Chociaż co trzeci Polak uważa, że ​​jego domowi trudniej jest związać koniec z końcem niż rok temu, w przypadku ośmiu na dziesięć badanych krajów odsetek ten był wyższy. Kobiety są pod tym względem bardziej pesymistyczne – w ich przypadku odsetek wzrasta do 41%. Polacy są również najbardziej optymistycznym narodem, jeśli chodzi o recesję – tylko Austriacy są bardziej optymistyczni. Co trzeci Polak liczy na pogorszenie sytuacji finansowej w naszym kraju.

Na wskaźniki zadowolenia i optymizmu konsumentów wpływa przede wszystkim sytuacja gospodarcza. W porównaniu z innymi Europejczykami, Polacy są jednym ze społeczeństw, które najmniej boją się kryzysu.

Bogactwo portfela Polaków znacznie wzrosło – według Głównego Urzędu Statystycznego średni miesięczny dochód brutto podwoił się od 2000 roku, czują się bardziej pewni siebie i mają mniej obaw o to, co ich czeka. W ciągu ostatnich 10 lat wzrosła ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych i gospodarki kraju. Jednocześnie – gdy idzie nam lepiej, a podaż towarów jest wysoka – chcemy wydawać pieniądze coraz bardziej racjonalnie. W ostatnim dziesięcioleciu wzrósł odsetek osób, które deklarują, że ograniczyły wydatki na podstawowe potrzeby codziennego życia. Jeśli chodzi o bieżącą ocenę perspektyw, kluczowy jest status materialny. Aspekty polityczne są mniej ważne, ważne jest, ile pieniędzy mamy w kieszeni i czy to wystarczy na pierwszy raz.