local market research on smokers
local market research on smokers

Około 26% dorosłych polskich konsumentów pali papierosy – co piąta regularnie, a co dwudziesta okazjonalnie.

Popularność palenia zależy od płci. Palących mężczyzn jest więcej niż kobiet. Ostatnie badanie sprawdziło, czy odsetek palaczy i ich stosunek do palaczy zmienił się w ostatnich latach. Ponadto zapytał o używanie papierosów elektronicznych. Według autorów badania liczba tradycyjnych palaczy papierosów w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie od lat, ale widać tendencję spadkową.

Płeć respondentów ma ogromny wpływ na popularność palenia.

Odsetek palących mężczyzn wynosi 31% – w tym zwykłych pali 26%. Odsetek palących kobiet wynosi 21% – w tym 17% pali regularnie. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny spadek liczby mężczyzn palących, ponieważ w 2012 r. Palenie deklarowało 40 procent. mężczyźni, tj. od tego czasu palenie mężczyzn jest mniejsze o 9 punktów procentowych. Najczęściej ludzie w wieku 45-64 lata palą. Palenie jest najmniej popularne wśród osób w wieku 18–24 lat.

Edukacja respondentów ma ogromny wpływ na popularność palenia. Trudniej jest znaleźć palacza wśród osób z wyższym wykształceniem – tylko 17% respondentów deklaruje regularne palenie. Najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i podstawowym zawodowym palą – odpowiednio 34%. i 33%. Wśród bezrobotnych 45% należy do grupy palących, a wśród pracowników niewykwalifikowanych aż 49%.

Najmniej palaczy odnotowuje się wśród kadry kierowniczej i specjalistów (15%), a także wśród uczniów i studentów (14%). Osoby w gorszej sytuacji finansowej o niskim dochodzie na mieszkańca częściej sięgają po papierosa. Istnieje również związek między religijnością a paleniem – osoby słabo zaangażowane w życie religijne palą częściej niż osoby regularnie uczestniczące w praktykach religijnych