Satysfakcja konsumenta

Firma Stratega specjalizuje się w badaniach satysfakcji konsumentów oraz doradztwie w zakresie budowania lojalności klientów. W ramach usługi Stratega Loyalty wdrażamy również programy lojalnościowe i motywacyjne połączone z platformą badania satysfakcji klientów.

W ramach badań satysfakcji konsumentów oferujemy wiele rozwiązań, w tym metody jakościowe i ilościowe. W Stratega posiadamy doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań z platformami internetowymi – łącząc programy lojalnościowe i wskaźniki satysfakcji konsumentów.

Nasze metody

Przykładowe metody badawcze stosowane do oceny satysfakcji konsumentów to:

– wywiady wyjścia ze sklepu – badanie klientów sklepu za pomocą CAPI na tabletach lub komputerach zaraz po wyjściu konsumenta ze sklepu
– ankiety telefoniczne (CATI/TDI) – np. z wykorzystaniem bazy Klienta
– badania online – prowadzone wśród obecnych i potencjalnych klientów
– Mystery Shopping – ocena podstawowych parametrów obsługi klienta
– grupy fokusowe z klientami
– społeczności internetowe – zaawansowane metody badania satysfakcji konsumentów z wykorzystaniem programów lojalnościowych jako podstawa rekrutacji

Stratega projektuje platformy badawcze i panele klienckie na potrzeby klienta. Dzięki temu zespół klienta ma również możliwość zarządzania programem lojalnościowym oraz panelem badawczym. Udzielamy instrukcji i przeprowadzamy szkolenia dla Klientów. Ponadto udzielamy klientowi licencji na korzystanie z opracowanego oprogramowania.

W Stratega dokładamy wszelkich starań, aby dzielić się naszą wiedzą na lokalnym rynku, a także rozległą praktyczną wiedzą, aby sprostać potrzebom każdego klienta. Dlatego nasza oferta jest zawsze dostosowana do specyfiki branży klienta. Do tej pory współpracowaliśmy z firmami z branży FMCG, opieki zdrowotnej, motoryzacyjnej czy bankowo-ubezpieczeniowej.

Analizujemy zachowania konsumentów i satysfakcję klientów w ramach prowadzonych przez naszą firmę badań rynkowych. Następnie na podstawie analizy wskazujemy główne czynniki wpływające na satysfakcję klienta i porównujemy wyniki z aktywnością i pozycjonowaniem konkurencji. W związku z tym możemy zaoferować wyraźne wytyczne dotyczące programu naprawczego.