Segmentacja rynku

Segmentacja rynku to kluczowa technika marketingowa pozwalająca na precyzyjne określenie strategii marketingowej i użycie elementów promocyjnych zapewniających najlepsze efekty. U podstaw segmentacji rynku leży fakt, że żadna firma nie jest w stanie przygotować jednej oferty dla wszystkich konsumentów.

Konsumenci są zbyt liczni i zbyt rożni, aby traktować wszystkich w ten sam sposób. Firma badania rynku Stratega na podstawie zbieranych danych rynkowych dokonuje segmentacji rynku przy użyciu zaawansowanych technik statystycznych. Segmentacja rynku polega na wyodrębnieniu grup konsumentów o podobnych cechach. Zaawansowane techniki statystyczne pozwalają na segmentacje przy użyciu kombinacji cech demograficznych, dochodu, preferencji, stosunku do produktu i usługi oraz zachowań konsumenckich.

Zespół firmy badania rynku Stratega specjalizuje się w segmentacji rynku, która umożliwia podejmowanie konkretnych decyzji marketingowych. Pracujemy wspólnie z zespołem klienta, aby zidentyfikować najistotniejsze płaszczyzny segmentacji.

Segmentacja rynku firmy Stratega umożliwia skuteczne pozycjonowanie produktu lub usługi z myślą uzyskaniu wysokiego udziału w rynku.