Wywiady eksperckie

Stratega dzięki wieloletnim opartym na zaufaniu kontaktom z przedstawicielami różnych branży oferuje wywiady eksperckie we wszystkich sektorach gospodarki. Utrzymujemy stałą współpracę z profesorami uczelni wyższych, dyrektorami instytucji naukowych, dziennikarzami specjalizującymi się w gospodarce, naukowcami, dyrektorami agencji rządowych, prelegentami na konferencjach branżowych. Współpracujemy także z szeregiem innych osób mających szeroką wiedzę na temat wyspecjalizowanych obszarów gospodarki: FMCG, rynku farmaceutycznegobadania motoryzacyjne czy Budownictwo i nieruchomości

Nasze wywiady pozwalają odpowiedzieć na pytania, znaleźć rozwiązania, ocenić nowe produkty. Wskazują oni również na potencjalne obszary, w których te produkty i usługi mogą odnieść sukces. Pomagają także w identyfikacji niezaspokojonych potrzeby oraz szeroko analizują normy prawne i inne czynniki mające wpływ na sukces przedsięwzięcia.

Dostosowując badanie do potrzeb Klienta i jego celów marketingowych, wywiady mogą być zrealizowane za pomocą różnych metod. W szczególności polecamy pogłębione wywiady indywidualne – zarówno podczas spotkań osobistych (np. w naszej fokusowni w centrum Warszawy), w wersji telefonicznej lub online. Wywiady z ekspertami można również przeprowadzić w formie grup fokusowych.