Analiza rynku

Agencja badania rynku Stratega Badania Rynku specjalizuje się w przygotowywaniu analizy rynku dla firm. Analiza rynku obejmuje przygotowanie dla klienta szeregu kluczowych informacji na temat rynku, które pozwalają na podjęcie racjonalnych decyzji biznesowych.

Podstawowe elementy w raportach rynkowych przygotowywanych na podstawie analizy rynku obejmują:
Wielkość rynku wyrażoną w PLN

  • Segmentacja rynku
  • Wielkość poszczególnych kategorii rynku (PLN)
  • Trendy na rynku
  • Poziom wzrostu rynku
  • Profitowość rynku
  • Analiza konkurencji
  • Kanały dystrybucji
  • Podstawowe czynniki wpływające na sukces

W przypadku analizy rynku na potrzeby firm kierujących swoje produkty i usługi do innych firm (B2B) lub instytucji, instytutu badań rynkowych Stratega uwzględnia w analizie rynku dodatkowe elementy:

  • Analizę dostępności klientów (market access)
  • Zachowania i rozwój klientów

Opis i ocena trendów panujących wśród klientów dotyczących poszczególnych produktów i usług;
Tendencje klientów do zakupu poszczególnych produktów i usług, do zlecania tych usług wybranym dostawcom lub też wykonywania ich we własnym zakresie;
Tendencje zlecania pakietów usług
Typowy proces selekcji dostawców, warunki umowne, czas trwania umowy, inne tendencje;
Opis jakichkolwiek innych tendencji w ramach wymagań klientów, ich preferencji i podejścia.

Wszystkie przygotowywane przez nas analizy rynkowe uwzględniają prognozy dla rynku na kolejne lata.

Analiza rynku przygotowywana przez agencję badania rynku Stratega charakteryzuje się wysokim wyspecjalizowaniem i poziomem szczegółowości. Dla każdego rodzaju analizy dobieramy adekwatne metody badawcze.

Nasze analizy mają na celu umożliwienie podjęcia konkretnych decyzji biznesowych w oparciu o precyzyjne wyniki badania rynku. Nasze analizy przygotowywane są w formie raportu. Zespół agencji badania rynku Stratega bierze również udział w prezentacjach dla zarządu podczas, których prezentujemy wyniki badania, odpowiadamy na pytania i przedstawiamy rekomendacje.