Badania rynku Mystery shopping

Firma badania rynku Stratega realizuje badania rynku Mystery shopping. Mystery shopping to metoda badań marketingowych szczególnie istotna dla zrozumienia i zarządzania jakością obsługi klienta. Wszelkie programy wdrażające kompleksowe usługi powinny rozpoczynać się od badania typu mystery shopping. Badania mystery shopping stanowić mogą podstawę programów naprawczych lub ulepszających obsługę klienta. Często dane z mystery shopping stanowią niezwykle cenna informacje w procesie szkolenia pracowników obsługi klienta.

Agencja badania rynku Stratega posiada bogate doświadczeni w badania mystery shopping dla różnych rodzajów usług. Badanie mystery shopping (tajemniczy klient) polega na wejściu w role klienta i audycie jakości obsługi klienta poprzez skorzystanie z usług firmy zlecającej badanie. Nie ograniczamy się jedynie do wizyty w punkcie sprzedaży, ale oceniamy całościowy proces. To ma w szczególności znaczenie w przypadku firm zajmujących się sprzedażą przedmiotów lub usług o dużej wartości lub takich, dla których relacje z klientem wykraczają poza jedno spotkanie. Audytorzy realizujący badanie mystery shopping zachowują się jak klienci. Firma Stratega dobiera audytorów w taki sposób żeby swoim zachowaniem i cechami demograficznymi odzwierciedlali typowego klienta audytowanej firmy. Jeśli realizujemy badanie na stacji benzynowej, audytor jest kierowcą, a jeśli realizujemy badanie w przychodni nasz audytor jest pacjentem. Zespół firmy badania rynku Stratega przygotowuje kompleksowe scenariusze obejmujące wszystkie punkty interakcji potencjalnego klienta z pracownikami obsługi. Posiadamy doświadczenie w realizacji badan mystery shopping dla handlu, banków, restauracji, kawiarni, salonów samochodowych, deweloperów, przychodni, aptek i wielu innych rodzajów usług.

Programy motywacyjne dla pracowników obsługi klienta

Firma badania rynku Stratega wraz z prezentacją wyników badania oferuje w swojej ofercie rekomendacje strategiczne i przygotowanie programu szkoleniowego w oparciu o wnioski wyciągnięte z badania rynku. Oferujemy również programy motywacyjne dla pracowników obsługi klienta. W ramach usługi Startega Loyalty opracowujemy kompleksowe programy poprawy obsługi oparte na wspólnym systemie zarządzania. Posiadamy gotowe rozwiązania

Mystery Shopping Benchmarking

W ramach badań mystery shopping oferujemy również benchmarking, a więc ocenę jakości obsługi klienta w zestawieniu z firmami konkurencyjnymi. Rezultatem raportu jest ocena gdzie klient firmy Stratega znajduje się w stosunku do konkurencji, jakie są mocne i słabe strony jego obsługi, w jakich obszarach obsługę należy poprawić i jakie rozwiązania konkurencji sprawdzałyby się również w firmie klienta.