Badania społeczne

Instytut badań rynku i opinii publicznej Stratega realizuje badania społeczne na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej oraz próbach regionalnych. Realizujemy badania społeczne dla instytucji państwowych, fundacji, mediów, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm i innych podmiotów zainteresowanych opiniami Polaków.

Klasyczne badanie społeczne na ogólnopolskiej próbie dorosłych osób realizowane jest na próbie n=1000 Polaków przy błędzie statystycznym na poziomie 3% i poziomie ufności 95%. Badania opinii publicznej realizowane przez zespół agencji badawczej Stratega opierają się na jednej z trzech klasycznych metodologii badawczych:

  • CATI (badanie telefoniczne)
  • CAPI (badanie z użyciem tabletu w domu respondenta) i online (ankieta internetowa).