Bankowość detaliczna w Polsce 2016 – Raport

Bankowość detaliczna

Przeprowadziliśmy badanie Bankowość detaliczna w Polsce 2016 od września do grudnia 2016 na reprezentatywnej grupie respondentów: 4 grupy fokusowe, 10 wywiadów pogłębionych i 600 wywiadów online.

Celem badania była analiza usług bankowości detalicznej, zbadanie najpopularniejszych banków wśród klientów detalicznych oraz oczekiwań klientów.

Bankowość detaliczna jest typowym rynkiem masowej bankowości, gdzie klienci indywidualni korzystają z lokalnych oddziałów dużych banków komercyjnych. Oferowane usługi obejmują: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, kredyty hipoteczne, pożyczki osobiste, karty debetowe oraz kredytowe.

Bankowość detaliczna odnosi się do bankowości, w której instytucje bankowe realizują transakcje bezpośrednio z konsumentami, a nie korporacjami czy podmiotami, koncentrując się w kierunku segmentu rynku masowego obejmującego dużą populację jednostek.

W  roku 2016, starania w segmencie bankowości detalicznej były w dużej mierze skoncentrowane na lepszym zrozumieniu potrzeb klienta. Takie podejście do budowania relacji z klientami przyniosło wymierne efekty, w tym pozyskiwanie nowych klientów.

Dział obsługi klienta powinien być najlepszy wśród wszystkich działów bankowości detalicznej. Ktoś słusznie powiedział: „Miesiącami trwa znalezienie dobrego klienta, a wystarczy sekunda żeby go stracić”. Tak więc strategia poznania swojego klienta jest ważna. Banki są zobowiązane do przejmowania innowacyjnych strategii w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań klienta w zakresie usług / produktów.

Zależność od technologii, przyniosła działowi IT dodatkowe obowiązki i wyzwania w zarządzaniu, utrzymaniu i optymalizacji wydajności sieci bankowości detalicznej. Równie ważne jest, że banki powinny zachować bezpieczeństwo na zaawansowanym poziomie, aby utrzymać zaufanie klienta.

Dzisiejszy sektor branży bankowości w Polsce jest w kryzysie, następujące symptomy powinny zostać wyeliminowane: brak wzrostu rynkowego, kurczenie się basenu przychodów, niepewność długoterminowych płynności, ogromne straty kredytowe, zaostrzenie regulacji oraz powolny wzrost wartości.

Podstawy ekonomiczne branży bankowej zmieniają się. Nie tylko marże depozytów są ograniczone niskimi stawkami, ale zdolność banków do odzyskiwania jest zagrożona przez hiper konkurencję i presji ze strony organów regulacyjnych w sprawie opłat. W rezultacie rentowność staje się coraz trudniejsza.