Car clinics

Agencja badania rynku Stratega specjalizuje się w badania dla sektora motoryzacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem metodologii car clinics. Metodologia car clinics łączy badania ilościowe z badaniami jakościowymi. Instytut badań rynkowych Stratega zaprasza do udziału w badania od 100 do 300 kierowców, którzy oceniają samochody w specjalnie przeznaczonej do tego typu badań rynku hali.

Podczas badania typu car clinics używamy zarówno metody ilościowej w postaci wywiadów CAPI, które realizowane są na tabletach, jak również metody jakościowej w postaci grup fokusowych. Posiadamy wysoko wyspecjalizowanych ankieterów i moderatora motoryzacyjnego.

Na potrzeby badania rynku typu Car clinics firma Stratega posiada możliwość sprowadzenia różnych modeli samochodów konkurencyjnych w dowolnych kolorach, a także profesjonalną oprawę w postaci oświetlenia, dywanów, oraz obsługi respondentów. Dla klientów oglądających badanie rynku oferujemy catering, powierzchnie biurowe i dostęp do Internetu.