Etnografia

Agencja badania rynku Stratega prowadzi badania etnograficzne z użyciem najnowszych technologii i technik badania rynku. Etnografia to dział badań rynku umożliwiający obserwacje zachowań konsumenckich w miejscach, w których one mają miejsca. Nasza oferta wykracza daleko poza tradycyjne wywiady w domach respondentów, a uwzględnia również badania oparte na foto lub video blogach, pamiętnikach, oraz badania oparte na użyciu telefonów komórkowych z geopozycjonowaniem.

Dzięki ofercie firmy badania rynku Stratega dowiedzą się Państwo więcej o prawdziwych okolicznościach, w jakich konsumenci kupują i używają produktu. Etnograficzne badania rynku umożliwiają zrozumienie jak pewne cechy produktu wpływają na życie konsumentów. Badania etnograficzne mają szerokie zastosowanie w testach produktów, testach opakowań, ocenie trwałości opakowań jak również ocenie nowych rozwiązań i konceptów.

Badania etnograficzne często wykonywane są w połączeniu z grupami fokusowymi i wywiadami pogłębionymi. Prowadzone przez agencję badania rynku Stratega projekty badawcze łączą często badania etnograficzne z badaniami ilościowymi, a w szczególności z badaniami online oraz badaniami CAPI.