Face to face: w domu respondenta

Firma badania rynku Stratega realizuje badania rynku w domach respondentów. Badania rynku w domach respondentów są nadal jedną z najpopularniejszych metod badawczych. Respondent w domu czuje się komfortowo i jest w stanie poświęcić nam więcej czasu i uwagi niż w innych sytuacjach. Badania rynkowe przeprowadzane w domach respondentów realizowane są zazwyczaj z użyciem techniki pen and paper lub za pomocą CAPI na tabletach. Próba respondentów o ile projekt nie wymaga inaczej, dobierana jest w sposób losowy, a realizowane badania rynku są reprezentatywne dla populacji Polski.

Innym sposobem wykorzystania badań rynku przeprowadzanych w domach respondentów jest zastosowanie technik etnograficznych. Może być to zarówno wywiad etnograficzny jak również uproszczona forma w postaci obserwacji środowiska domowego respondenta i jego zachowań konsumpcyjnych.