Grupy fokusowe

Grupy fokusowe typowo składają się z 8 do 10 uczestników i mają na celu identyfikację istotnych motywów i ukrytych przyczyn. Jako podstawowa technika badań jakościowych, badania te odpowiadają głownie na pytania, jakie istotne czynniki wpływają na decyzje. Dzięki analizie danych z grup fokusowych można określić w sposób kompleksowy proces decyzyjny i przesłanki, którymi kierują się konsumenci. Ocenę istotności tych przesłanek następnie dokonuje się w ilościowych badaniach rynku, które mogą być przeprowadzone metodą online, CAPI lub CATI.

Grupy fokusowe wykorzystujemy również do generowania pomysłów na nowy produkt. Mogę one pomóc w segmentacji i pozycjonowaniu. Są one również niezmiernie cenne przy ocenie konceptów reklamowych oraz komunikacji marketingowej.

Stratega to doświadczony zespół badaczy jakościowych, w tym moderatorów, oraz zespół rekrutacyjny. Mamy doświadczenie w prowadzeniu grup fokusowych i paneli dyskusyjnych z konsumentami, lekarzami, pacjentami, decydentami na różnych szczeblach w firmach prywatnych i organizacjach państwowych. Nasze wszechstronne doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie przeprowadzić grupy fokusowe w każdym sektorze gospodarki.

Agencja badania rynku Stratega organizuje grupy fokusowe i panele dyskusyjne na terenie całej Polski. Realizujemy badania w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, czy Katowicach. Korzystamy z sieci profesjonalnych fokusowni wyposażonych w lustro weneckie, sprzęt nagrywający z możliwością organizacji tłumaczenia symultanicznego oraz transmisji video. Posiadamy również własną fokusownię w centrum Warszawy.

Nasz zespół przywiązuję dużą wagę do zrozumienia potrzeb klienta i odpowiada na wszystkie nurtujące go pytania. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie badań jakościowych, dzięki czemu nasze raporty cechują się trafnymi rekomendacjami.