Market access – badania rynku

Badania rynku market access mają na celu zbadanie, jakie czynniki mogą wpływać na sukces nowego produktu na rynku. Ten rodzaj badan jest szczególnie przydatny, kiedy firma planuje wejście na rynk zagraniczny. Czynniki mające wpływ na powodzenie lub niepowodzanie takego przedsięwzięcia niejednokrotnie wykraczają poza analizę popytu na dany produkt. Często znajdują się w obszarze regulacji prawnych, procedur zamówień publicznych, przetargów, refundacji, zwolnień podatkowych, unormowań prawnych zarówno obecnych jak i przyszłych. Z tego też względu, tak ważna jest znajomość lokalnego rynku i rozumienie zasad nim rządzących.

Stratega specjalizuje się w badaniach dla zagranicznych klientów.  Pomagamy naszym klientom lepiej poznać polskie rynki – specjalizujemy się w szczególności w sektorze FMCGmedycznymmotoryzacyjnym czy nieruchomości.

Celem rozpoznania lokalnego rynku, przeprowadzamy m.in. wywiady z kluczowymi decydentami. Realizujemy badania w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych jak i grup fokusowych. Wywiady te mają na celu zrozumienie szeregu okoliczności i czynników wpływających na sytuację rynkową. W rezultacie, pozwalamy naszym klientom kształtować swoją strategię marketingową w sposób całkowicie świadomy, z wykorzystaniem wszystkich istniejących możliwości.

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach ich badań marketingowych. Pomagamy w projektowaniu i adaptowaniu metod badawczych, zapewniamy moderatora i tłumacza symultanicznego. Posiadamy również własną fokusownię w centrum Warszawy, dzięki czemu możemy stworzyć komfortowe warunki do realizacji badania.

Nasze działanie charakteryzuje wysoka skuteczność, zrozumienie potrzeb klienta, poufność i zaufanie, jakim cieszymy się wśród naszych respondentów. Ponad wszystko stawiamy na profesjonalizm w poruszaniu delikatnych i trudnych tematów.