Pozycjonowanie

Pozycjonowanie polega na ulokowaniu produktu lub usługi w takim segmencie rynku, który zapewni maksymalizację sprzedaży. Kluczem do skutecznego pozycjonowania jest segmentacja rynku i zrozumienie jakie są różnice pomiędzy rożnymi segmentami. W procesie pozycjonowania identyfikujemy jakie cechy produktu lub usługi są istotne dla każdego z segmentów. W rezultacie możemy zaprojektować produkt lub usługi w taki sposób, by odpowiadały określonemu segmentowi lub jeśli produkt już istnieje możemy wskazać do jakiego segmentu rynku powinien być adresowany. Dzięki pozycjonowaniu zespół firmy badania rynku Stratega, przygotowuje rekomendacje w zakresie komunikacji marketingowej i pożądanych cech produktu.

Firma Stratega przygotowuje pozycjonowanie produktu kompleksowo wykorzystując jakościowe i ilościowe metody badań marketingowych. Metody ilościowe pozwalają na określenie precyzyjnie segmentów rynku, w ramach których będziemy dokonywali pozycjonowania. Natomiast metody jakościowe pozwalają na zrozumienie jak skutecznie ulokować produkt w danym segmencie rynku.

Zastosowanie metod ilościowych badania rynku w pozycjonowaniu umożliwia dokładne określenie paramentów (atrybutów) produktu, które będą najbardziej pożądane przez konsumentów. Wykorzystuje się dla tych celów analizę conjoint, która pozwala na określenie precyzyjnie najbardziej pożądanej kombinacji cech produktu. Cechami produktu wpływającymi na poziom pożądania produktu może być cena, wielkość opakowania, trwałość, okres gwarancji. Zespół firmy badań marketingowych Stratega, posiada duże doświadczenie w pozycjonowaniu produktów w wielu sektorach gospodarki z uwzględnieniem sektora FMCG, handlu, usług telekomunikacyjnych, elektroniki i przemysłu samochodowego.