Rekrutacja

Rekrutujemy do badań rynku w Polsce wszystkie typy respondentów badania rynku. Mamy doświadczenie w prowadzeniu grup fokusowych, społeczności internetowych i klinik samochodowych. Wysoka jakość rekrutacji ma kluczowe znaczenie w badaniach marketingowych.
Rekrutujemy do badań marketingowych konsumenckich, medycznych, motoryzacyjnych i business to business.

Rekrutacja w Stratega

Nasz zespół rekrutacyjny to dobrze zorganizowana, profesjonalna jednostka badań marketingowych, łącząca tradycyjne metody rekrutacji w zakresie badań rynkowych z nowymi technologiami, takimi jak społeczności internetowe i panele mobilne.
Możemy rekrutować wszystkie typy respondentów, w tym rzadkie profile o niskim współczynniku zapadalności. W Stratega prowadzimy jeden z największych paneli konsumenckich w Polsce oraz wiele tematycznych stron na Facebooku i społeczności internetowych. Współpracujemy również z wieloma autorami blogów, co pozwala nam dotrzeć do praktycznie każdego typu respondenta badania rynku.
Ponadto rekrutujemy respondentów z grupy fokusowej do naszego punktu widokowego w Warszawie. W Warszawie możemy rekrutować praktycznie każdy typ respondentów, w tym konsumentów, lekarzy i pracowników służby zdrowia, pacjentów, decydentów biznesowych i wiele innych profili.

Unikalni respondenci

Zdecydowana większość naszych respondentów w Polsce to osoby świeże i nigdy wcześniej nie brały udziału w badaniach marketingowych. W rezultacie otrzymują bardzo entuzjastyczne i wnikliwe doświadczenie w badaniu rynku. Jednak mamy również silne relacje z wyspecjalizowanymi respondentami, takimi jak KOLs, Payers, Biznes i decydenci rządowi, co pozwala nam przeprowadzić wywiady praktycznie z każdym w Polsce.

Centralne studia lokalizacyjne

W przypadku dużych projektów rekrutacyjnych w centralnej lokalizacji lub rekrutacji telefon-to-web, mamy również możliwość skorzystania z naszego 20-stanowiskowego call center CATI w Polsce, aby zapewnić szybką realizację każdego projektu badania rynku. Wszyscy nasi ankieterzy CATI mają duże doświadczenie w rekrutacji jakościowej i telefonicznej.