Rynek farmaceutyczny – podsumowanie

Po wprowadzonych zmianach w systemie refundacji leków (m.in. marże leków refundowanych czy zakaz promocji i reklamy aptek), rynek farmaceutyczny w Polsce nadal nie może powrócić do tak dobrej kondycji jak sprzed 2011 roku. Tylko w samym 2012 roku skurczenie się rynku oraz wymuszanie niższych cen przez resort zdrowia doprowadziło do spadku przychodów aptek, a co za tym idzie licznych zwolnień (prawie 13 tysięcy osób).

W 2013 rok okazał się nieco lepszy dla polskiego rynku farmaceutycznego. Przede wszystkim nastąpił wzrost sprzedaży leków w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł on od 5% do 8%. Całkowita wartość rynku farmaceutycznego przekroczyła 27 miliardów złotych, co jest rezultatem przynajmniej o 4% lepszym niż w 2012 roku. Również lepszy wynik zanotowały apteki, których średni przychód na miesiąc wylicza się od 160 do 180 tysięcy złotych, co jest kilkuprocentowym wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podwyżka nastąpiła także wśród cen wszystkich rodzajów leków. Przykładowo średnia cena leku na receptę wyniosła 21,70 złotych, z kolei lek bez recepty kosztował średnio 11,61 zł.

Leki refundowane są w Polsce dostępne tylko dla osób ubezpieczonych. Opłacając składki pacjenci mogą liczyć na zwrot kosztów leku z funduszu NFZ, a wysokość refundacji jest uzależniona od rodzaju i stopnia choroby oraz samego leku przepisanego dla pacjenta.

Co do samego rynku leków refundowanych i leków OTC (nie wymagających recepty) to nie widać na nim dużych zmian. Sprzedaż leków na receptę w 2013 roku nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdyż ich obrót wyniósł 911 milionów notując pięcioprocentowy wzrost przychodów. Z drugiej strony leki sprzedawane bez recepty zanotowały spadek, a sprzedaż leków OTC wyniosła nieco ponad miliard złotych.