Satysfakcja klienta

Agencja Stratega specjalizuje się w badaniach satysfakcji konsumenta i doradztwie w zakresie budowania lojalności klienta. W ramach usługi Stratega Loyalty wdrażamy również programy lojalnościowe i programy motywacyjne połączone z platformą badania satysfakcji klienta.

Oferujemy wiele rozwiązań w ramach badania satysfakcji klienta używając metodologii CAPI przy wywiadach prowadzonych po wyjściu ze sklepu, prowadząc wywiady z byłymi, niedoszłymi lub obecnymi klientami dla firm w wielu obszarach gospodarki. Oferujemy również rozwiązania wysoce zaawansowane z platformą online integrującą programy lojalnościowe i wskaźniki satysfakcji konsumenta.

Do naszej podstawowej oferty w ramach badań satysfakcji klienta należą:

  • store exit interviews – badania klientów sklepów po wyjściu ze sklepu z użyciem metodologii CAPI na tabletach
  • badania telefoniczne – z użyciem bazy danych klienta
  • badania online – prowadzone wśród obecnych i potencjalnych klientów
  • mystery shopping – ocena podstawowych paramentów obsługi klienta
  • grupy fokusowe z klientami
  • społeczności internetowe – zaawansowane metody badania satysfakcji konsumenta z użyciem programów lojalnościowych jako podstawy rekrutacji panelu badawczego klienta, umożliwiające nawiązanie dialogu ze stałymi klientami firmy i pogłębienie relacji z konsumentami

Firma badania rynku Stratega buduje również platformy badawcze i panele konsumenckie na potrzeby klienta, które umożliwiają również zarządzanie programem lojalnościowym i panelem badawczym przez zespół klienta. Agencja Stratega udziela instrukcji i przeprowadza trening zespołu oraz udziela licencji na korzystanie z oprogramowania.

Zespół firmy badania rynku Stratega posiada ekspertyzę niezbędną do przygotowania rozwiązań na miarę potrzeb określonego klienta. Nasza oferta jest zawsze dostosowana do typu i sposobu pracy klienta.

W ramach realizowanych przez nas badań rynku analizujemy zachowania konsumenckie i satysfakcję klienta. Na podstawie prowadzonej analizy wskazujemy główne czynniki wpływające na satysfakcję klienta, porównujemy wyniki satysfakcji klienta z konkurencją, dajemy wyraźne wytyczne dotyczące programu naprawczego.