Sektor energetyczny

Firma Stratega oferuje kompleksowe usługi konsultingu oraz badania rynku energetyki w oparciu o analizę rynku oraz analizę konkurencji.

Zgonie z raportem przygotowanym przez firmę Stratega, polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. W ciągu najbliższych kilku lat Polska musi w znacznej części odbudować swoje moce wytwórcze, zastępując lub rewitalizując obecnie eksploatowane, wysłużone już bloki energetyczne. Analiza rynku energetycznego pokazuje, że w obszarze dostarczania nowych urządzeń i instalacji, monitoringu oraz oceny stanu technicznego pojawia się wiele nowych możliwości.

Firma Stratega oferuje szeroko pojęty konsulting na rynku energetyki, przygotowujemy analizę rynku dla poszczególnych produktów i usług, identyfikujemy istotnych liderów opinii i decydentów, przeprowadzamy szczegółową analizę konkurencji.

Zgodnie z analizą rynku firmy Stratega, o wysokim stopniu dekapitalizacji sektora energetycznego świadczy fakt, iż ponad 40% bloków energetycznych jest eksploatowanych przeszło 40 lat a ponad 10% przekroczyło już 50 lat pracy. Badania pokazują eksploatowane, wysłużone już bloki energetyczne. Analiza rynku energetycznego pokazuje, że aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, co roku należałoby budować elektrownie o mocy 1000 MW, co wydaje się trudne do zrealizowania, gdyż obecnie ten plan realizowany jest zaledwie w 60%. Jak wynika ze sprawozdania Ministra Gospodarki, w przypadku braku podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia inwestycji w nowe moce wytwórcze, istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia niedoboru mocy, szczególnie po 1 stycznia 2016 roku.

Badania rynku energetyki pokazują, że Polska jest krajem, w którym struktura produkcji energii elektrycznej zmieniła się w ostatnich latach w sposób nieznaczny – udział paliw stałych w produkcji energii elektrycznej wyniósł w 2009 roku 88%, dla porównania w roku 2004 kształtował się na poziomie 93%. W oparciu o analizę rynku wyraźnie widać, że energetyka konwencjonalna, oparta głównie na węglu kamiennym i węglu brunatnym będzie jeszcze przez długi czas najważniejszym segmentem całego sektora.

Analiza rynku pokazuje, że w najbliższych latach na inwestycje w energetyce może być przeznaczone ok. 100 mld zł, z których 40 mld zł trafi m.in. na budowę bloków energetycznych i sieci przesyłowych. Dodatkowo, budowa nowych bloków energetycznych w Turowie, Opolu, Puławach, Blachowni, Stalowej Woli, Jaworznie, Kozienicach i Włocławku albo już ruszyła, albo ruszy niebawem. Wszystkie te projekty powinny rozpocząć się najpóźniej w 2015 r. i zakończyć przed 2020 r, a każdy z nich niesie ze sobą szereg nowych możliwości zarówno dla firm obecnie działających na rynku energetyki jak i tych , które na tym rynku dopiero rozpoczynają działanie. Firma Stratega wykonuje analizę rynku oraz analizę konkurencji na runku energetycznym, która umożliwia ograniczenie ryzyka i przejęcie inicjatywy firmą operującym w tym obszarze.