Wywiady Pogłębione (IDI)

Agencja badań rynkowych Stratega przeprowadza wywiady pogłębione (tzw. In-Depth Interviews – IDI) z konsumentami, specjalistami z różnych dziedzin, lekarzami, kierownikami i dyrektorami firm.

Wywiady tego typu realizujemy zarówno podczas osobistych spotkań z respondentami, jak i w wersji online czy telefonicznej. Organizujemy wywiady pogłębione w naszej fokusowni w centrum Warszawy z możliwością podglądu przez klienta jak i w domu respondenta. Co więcej, badania mogą się odbyć także w biurze, w kawiarni, czy w innym neutralnym miejscu. Przeprowadzamy również wywiady telefoniczne z osobami, które mają bardzo ograniczony czas np. lekarzami, szefami firm, urzędnikami wysokiego szczebla. Posiadamy również doświadczenie w realizacji złożonych projektów badawczych online. Wywiady pogłębione często przeprowadza się w połączeniu z grupami fokusowymi.

Firma badań rynku Stratega specjalizuje się w badaniach jakościowych jako metodzie odkrywania ukrytych potrzeb i motywów oraz sposobie na poruszanie delikatnych tematów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie rynku na każdy temat, ponieważ mamy doświadczonych moderatorów oraz badaczy z wykształceniem socjologicznym i psychologicznym, którzy potrafią rozmawiać z każdym na nawet najtrudniejsze tematy. Potrafimy uzyskać informacje od decydentów na temat sposobu wybierania kontrahenta. Nie ma dla nas tematów niemożliwych do zrealizowania. Nasze działania cechuje poufność, dyplomatyczność i profesjonalizm. Dzieki temu, również nasze raporty jakościowe z wywiadów pogłębionych cechują się wnikliwością i trafnością rekomendacji.