Політика конфіденційності

 1. ПОНЯТТЯ

1.1. Колектор – Товариство з обмеженою відповідальністю STRATEGA CEE Sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою вул.. Вулчанська 125, 90-521 Лодзь, внесена до реєстру підприємців, що ведеться Окружним судом м. Лодзь, Центр міста Лодзь, XX Комерційний відділ, зареєстрований під номерами: KRS: 0000541582, NIP: 7692223109, REGON: 360412382, в подальшому іменований Збирач даних, статутний капітал: 5 000 злотих.

1.2. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується визначеної або ідентифікованої фізичної особи, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, шляхом посилання на ідентифікатор, такий як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатор або на один чи більше факторів, що стосуються фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи.

1.3. Політика – – дана Політика конфіденційності.

1.4. RODO – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/WE

1.5. Веб-сайт – веб-сайт, який веде Колектор за адресою: grupyfokusowe.pl; panelkonsumencki.pl; strategaresearch.pl; strategaresearch.com,stratega.pl; i-viewwarsaw.com; i-viewwarsaw.pl; i-viewmeetings.pl; i-viewmeetings.com.

1.6. Користувач – будь-яка фізична особа, яка відвідує Сайт або користується однією або декількома послугами чи функціями, описаними в Політиці.

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

2.1. В рамках використання Користувачем Сайту Колектор збирає дані в обсязі, необхідному для надання пропонованих послуг, а також інформацію про активність Користувача на Сайті. Детальні правила та цілі обробки персональних даних, зібраних при відвідуванні Сайту, представлені нижче.

 1. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ВЕБ-САЙТІ

ВІДВІДУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1. Персональні дані кожного користувача (включаючи IP-адресу або інші ідентифікатори, а також інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie, адреси інтернет-протоколу, ідентифікатори файлів cookie або інші ідентифікатори), але не зареєстрованого як користувач Сайту (тобто особи, які не мають профілю на Сайті), обробляються Збирачем:

3.1.1. З метою надання електронних послуг з передачі контенту, зібраного на Сайті – правовою підставою для обробки персональних даних є необхідність виконання договору (ст. 6 абз. 1 пп. b RODO)

3.1.2. В аналітичних і статистичних цілях – правовою підставою обробки персональних даних є законний інтерес Обробника (ст. 6 п. 1 пп. f RODO), що ґрунтується на проведенні аналізу активності Користувачів, а також їхніх уподобань з метою поліпшення функцій і надання послуг.

3.1.3. З метою можливого визначення та пред’явлення претензій або захисту від них – правовою підставою обробки персональних даних є обґрунтований інтерес Збирача (ст. 6 п. 1 літ. f RODO), заснований на захисті його прав.

3.1.4. Для маркетингових цілей Збирача та інших суб’єктів, особливо пов’язаних з показом поведінкової реклами – правила обробки персональних даних в маркетингових цілях представлені в розділі “МАРКЕТИНГ”.

3.2. Дії користувача на Сайті, в тому числі персональні дані користувача, реєструються в системі (спеціалізована програма, що зберігає хронологічний запис, що містить інформацію про події та дії, які стосуються ІТ-системи, що використовується для надання послуг Збирачем). Інформація, що реєструється в системі, передається в основному для цілей, пов’язаних з наданням послуг. Обробник обробляє їх в адміністративних, технічних цілях, пов’язаних із забезпеченням безпеки системи та управлінням цією системою, а також у статистичних та аналітичних цілях – у цьому сенсі правовою підставою обробки персональних даних є юридично обґрунтований інтерес Обробника (ст. 6 п. 1 літ. f RODO).

Реєстрація на сайті

3.3. Особам, які реєструються на Сайті, пропонується надати дані, необхідні для створення та управління обліковим записом. З метою полегшення обслуговування Користувач може надати додаткові дані, тим самим даючи згоду на їх обробку. Такі дані можуть бути видалені в будь-який час. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідними для завершення реєстрації та управління обліковим записом, оскільки їх відсутність призводить до неможливості створення облікового запису. Надання інших даних є добровільним.

3.4. Обробка персональних даних:

3.4.1. З метою надання послуг, пов’язаних з операціями з обліковим записом та обслуговуванням на Веб-сайті – правовою підставою обробки персональних даних є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 п. 1 літ. b RODO), в частині даних, наданих добровільно – правовою підставою обробки персональних даних є договір (ст. 6 п. 1 літ. a RODO).

3.4.2. Для статистичних та аналітичних цілей – правовою підставою обробки персональних даних є обґрунтований інтерес Збирача (ст. 6 п. 1 пп. f RODO), що ґрунтується на проведенні аналізу активності Користувачів на Веб-сайті/Додатку та способу використання облікового запису, а також їхніх уподобань з метою покращення застосовуваних функцій.

3.4.3. З метою визначення та пред’явлення претензій або захисту від них – правовою підставою обробки є обґрунтований інтерес Збирача (ст. 6 п. 1 літ. f RODO), що ґрунтується на захисті його прав.

3.4.4. Для маркетингових цілей Збирача та інших суб’єктів – правила обробки персональних даних в маркетингових цілях представлені в розділі “МАРКЕТИНГ”.

3.5. Якщо Користувач завантажує на сайт будь-які персональні дані інших осіб (включаючи ПІБ, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може робити це тільки за умови непорушення загальноприйнятого законодавства та особистих інтересів цих осіб.

КОНТАКТНІ ФОРМИ  

3.6. Контролер забезпечує можливість зв’язку з ним за допомогою електронних контактних форм. Використання форми вимагає надання персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і відповіді на його запит. Користувач також може вставити інші персональні дані для полегшення контакту і підтримки запиту. Надання даних, позначених як обов’язкові, необхідне для прийняття та підтримки запиту, а їх ненадання призводить до відмови в наданні послуги. Надання інших даних є добровільним.

3.7. Обробка персональних даних:

3.7.1. З метою ідентифікації відправника та підтримки його запиту, надісланого через контактну форму – правовою підставою для обробки є необхідність виконання договору (ст. 6 абз. 1 літ. b RODO).

3.7.2. Для статистичних та аналітичних цілей – правовою підставою обробки є обґрунтований інтерес Збирача (ст. 6 п. 1 пп. f RODO), що ґрунтується на веденні статистики запитів, надісланих Користувачами за допомогою Веб-сайту, для покращення його функціонування.

 1. МАРКЕТИНГ

4.1. Колектор обробляє персональні дані Користувачів з метою проведення маркетингових заходів, які охоплюють:

4.1.1. Показ Користувачеві маркетингового контенту, що не відповідає його вподобанням (контекстна реклама).

4.1.2. Показ маркетингового контенту Користувачеві, що відповідає його інтересам (поведінкова реклама).

4.1.3. Надсилання електронних повідомлень з цікавими пропозиціями та контентом, які в деяких випадках містять комерційну інформацію (послуга розсилки новин).

4.1.4. Здійснення інших видів діяльності, пов’язаних з прямим маркетингом товарів і послуг (комерційна інформація за допомогою електронних засобів і телемаркетингова діяльність).

4.2. З метою здійснення маркетингу Збирач використовує профілювання. Це означає, що завдяки автоматизованій обробці персональних даних Колектор оцінює певні персональні аспекти, пов’язані з фізичною особою, зокрема, для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються діяльності цієї фізичної особи.

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА

4.3. Колектор обробляє персональні дані Користувачів у маркетингових цілях, пов’язаних з таргетуванням контекстної реклами (реклами, яка не відповідає уподобанням Користувачів) на Користувачів. Обробка персональних даних здійснюється у зв’язку з реалізацією обґрунтованого інтересу Обробника (ст. 6 абз. 1 пп. f RODO).

ПОВЕДІНКОВА РЕКЛАМА

4.4. Збірник та його довірені особи обробляють персональні дані Користувачів, включаючи персональні дані, зібрані за допомогою ідентифікаторів файлів cookie та інших подібних технологій, для маркетингових цілей у зв’язку з таргетуванням поведінкового маркетингу (реклами, яка відповідає уподобанням Користувачів) на Користувачів. Крім того, обробка персональних даних також включає в себе профілювання Користувачів. Використання персональних даних, зібраних за допомогою цієї технології, в маркетингових цілях, особливо в частині просування послуг і товарів третіх осіб, вимагає згоди Користувача. Користувач має право відкликати свою згоду в будь-який час.

РОЗСИЛКА

4.5. Колектор надає послугу інформаційної розсилки відповідно до правил, зазначених у цьому регламенті, особам, які надали свою адресу електронної пошти. Надання даних необхідне для надання послуги розсилки, оскільки відсутність даних призводить до відсутності можливості надсилання розсилки.

4.6. Обробка персональних даних:

4.6.1. З метою надання послуг інформаційної розсилки – правовою підставою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст. 6 абз. 1 пп. b RODO);

4.6.2. У разі надсилання Користувачеві маркетингового контенту у вигляді інформаційної розсилки – правовою підставою для обробки, включаючи профілювання, є обґрунтований інтерес Колектора (ст. 6 абз. 1 літ. f RODO) щодо згоди на отримання інформаційної розсилки;

4.6.3. Для статистичних та аналітичних цілей – правовою підставою обробки є обґрунтований інтерес Збирача (ст. 6 п. 1 пп. f RODO), що ґрунтується на проведенні аналізу активності Користувачів на Веб-сайті/Додатку з метою покращення їх функціонування;

4.6.4. З метою можливого визначення та пред’явлення претензій або захисту від них – правовою підставою обробки є обґрунтований інтерес Колектора (ст. 6 абз. 1 пп. f RODO).

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

4.7. Персональні дані Користувача можуть бути використані Збирачем для надсилання йому маркетингового контенту різними каналами, зокрема електронною поштою. Такі дії здійснюються Збирачем тільки в тому випадку, якщо Користувач надав згоду, яка може бути відкликана в будь-який час.

 1. ФАЙЛИ COOKIE ТА СХОЖІ ТЕХНОЛОГІЇ

5.1. Файли cookie – це невеликі текстові файли, що розміщуються на термінальному обладнанні Користувача, який відвідує Сайт. Файли cookie збирають інформацію, що полегшує використання Сайту, тобто запам’ятовують відвідування Користувачем Сайту та його дії на Сайті.

“СЛУЖБОВІ” ФАЙЛИ COOKIE

5.2. Колектор використовує так звані службові файли cookie в основному для того, щоб надавати Користувачеві послуги в електронному вигляді та покращувати якість цих послуг. У зв’язку з цим Колектор та інші суб’єкти, що надають аналітичні та статистичні послуги від його імені, використовують файли cookie, зберігаючи інформацію або отримуючи доступ до інформації, яка вже зберігається на термінальному обладнанні Користувача (персональному комп’ютері, телефоні, планшеті і т.д.). Файли cookie, що використовуються для цієї мети, охоплюють:

5.2.1. Файли cookie з даними, що вводяться Користувачем (ідентифікатор сеансу) під час сеансу (вхідні файли cookie);

5.2.2. Файли cookie, що засвідчують, які використовуються службами, що вимагають засвідчення під час сеансу (файли cookie для аутентифікації);

5.2.3. Файли cookie, що використовуються для забезпечення безпеки, тобто для виявлення зловживань з точки зору сертифікації (файли cookie безпеки, орієнтовані на користувача);

5.2.4. Session cookies of media players (i.e. Cookie files of flash player) during the session (multimedia player session cookies);

5.2.5. Сесійні файли cookie медіаплеєрів (наприклад, файли cookie флеш-плеєра) під час сеансу (сесійні файли cookie мультимедійного плеєра);

5.2.6. Файли cookie, що використовуються для моніторингу трафіку на сайті, тобто аналітики даних, в тому числі файли cookie Google Analytics (це файли, які використовуються компанією Google з метою аналізу способу використання Користувачем Сайту, створення статистики та звітів для ідентифікації Користувача); Google не використовує зібрані дані для ідентифікації Користувача і не пов’язує ці дані з можливістю ідентифікації Користувача. Детальну інформацію про обсяг і правила збору даних у зв’язку з цією послугою можна знайти за наступним посиланням: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

“МАРКЕТИНГОВІ” ФАЙЛИ COOKIE

5.3. Збірник і його довірені особи також використовують файли cookie в маркетингових цілях, в тому числі для націлювання поведінкової реклами на Користувачів. З цією метою Колектор і його довірені особи зберігають інформацію або отримують доступ до інформації, яка вже зберігається в телекомунікаційному кінцевому обладнанні Користувача (персональному комп’ютері, телефоні, планшеті і т.д.). Використання файлів cookie та зібраних за їх допомогою персональних даних в маркетингових цілях, особливо в частині просування послуг і товарів третіх осіб, вимагає згоди Користувача. Користувач має право відкликати свою згоду в будь-який час.

 1. ЧАС ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Час обробки даних Колектором залежить від виду послуги, що надається, та мети обробки. Як правило, дані обробляються протягом усього часу надання послуги або виконання замовлення до моменту відкликання наданої згоди або пред’явлення ефективного заперечення у випадках, коли законною підставою для обробки даних є обґрунтований інтерес Збирача.

6.2. Термін обробки може бути продовжений у разі, якщо обробка необхідна для визначення і пред’явлення претензій або захисту від них, а після закінчення цього терміну – тільки в обсязі, передбаченому законом. Після закінчення терміну обробки дані безповоротно видаляються або знеособлюються.

 1. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право на доступ до даних, виправлення, видалення, обмеження обробки, перенесення даних, заперечення проти обробки даних, а також право подати скаргу до наглядового органу з питань захисту даних.

7.2. Якщо дані Користувача обробляються на підставі його згоди, згода може бути відкликана в будь-який час шляхом звернення до Збирача або за допомогою функцій, передбачених Веб-сайтом.

7.3. Користувач має право заперечувати проти обробки даних в маркетингових цілях, якщо обробка здійснюється у зв’язку з обґрунтованим інтересом Збирача, а також з причин, пов’язаних з конкретною ситуацією Користувача – в інших випадках, коли законною підставою для обробки даних є обґрунтований інтерес Збирача (наприклад, в частині реалізації аналітичних і статистичних цілей).

 1. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ

8.1. У зв’язку з наданням послуг персональні дані будуть розкриті зовнішнім суб’єктам, особливо стороннім постачальникам послуг, відповідальним за експлуатацію інформаційних систем, таким суб’єктам, як банки, платіжні оператори, постачальники бухгалтерських послуг, кур’єри (в частині виконання замовлень), маркетингові агентства (в частині маркетингових послуг), а також суб’єктам, пов’язаним зі Збирачем.

8.2. У разі отримання згоди Користувача його дані можуть бути розкриті іншим суб’єктам для їх власних цілей, в тому числі маркетингових.

8.3. Колектор залишає за собою право розкривати окрему інформацію про Користувача будь-якій третій особі або органам влади, які подали запит на отримання такої інформації, на відповідній законній підставі.

 1. ПРАВА, ПОВ’ЯЗАНІ З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ДАНИХ

9.1. Суб’єкти даних мають наступні права:

9.1.1. Право бути поінформованим про обробку своїх персональних даних – виходячи з цього, збирач інформує особу, яка подає запит про обробку даних, головним чином про цілі та правову підставу обробки, обсяг зібраних даних, суб’єктів, яким розкриваються персональні дані, та запланований термін видалення даних;

9.1.2. Право суб’єкта даних на отримання копії – на підставі цього збирач передає копію оброблених даних, що стосуються особи, яка подає запит;

9.1.3. Право на виправлення – збирач зобов’язаний усунути можливі розбіжності або помилки в оброблених персональних даних або доповнити дані, якщо вони є неповними;

9.1.4. Право на видалення даних – суб’єкти даних мають право вимагати видалення своїх персональних даних, які не є необхідними для реалізації цілей, для яких вони були зібрані;

9.1.5.Право на обмеження обробки – збирач припиняє обробку персональних даних на вимогу користувача, за винятком операцій, дозволених суб’єктом даних, а також зберігання даних відповідно до прийнятих правил зберігання або до тих пір, поки не припиняться причини, що стали підставою для обмеження обробки;

9.1.6. Право на перенесення даних – виходячи з того, що дані обробляються у зв’язку з договором або наданою згодою, збирач надає дані, надані суб’єктом даних, у формі, яка може бути відображена на комп’ютері. Можна вимагати відправлення цих даних іншому суб’єкту – однак, за умови, що обидві сторони, як Адміністратор, так і інший суб’єкт, мають технічну можливість надати цю послугу;

9.1.7. Право на заперечення проти обробки даних в маркетингових цілях – суб’єкт персональних даних може заперечити проти обробки його персональних даних в маркетингових цілях в будь-який час без необхідності додаткового обґрунтування;

9.1.8. Право на заперечення проти обробки даних в інших цілях – суб’єкт даних може заперечити проти обробки персональних даних, яка здійснюється у зв’язку з реалізацією обґрунтованих інтересів Збирача (наприклад, в аналітичних або статистичних цілях або з метою забезпечення безпеки майна). У цьому відношенні суб’єкт даних повинен вказати причину заперечення проти обробки даних;

9.1.9. Право на відкликання – персональні дані обробляються на підставі наданої згоди, суб’єкт даних має право відкликати згоду в будь-який час, що не впливає на законність обробки персональних даних, здійсненої до відкликання;

9.1.10. Право на скаргу – якщо суб’єкт даних вважає, що обробка персональних даних порушує положення RODO або інші положення, що стосуються захисту персональних даних, він може подати скаргу до Генерального інспектора з питань захисту персональних даних.

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРАВ

9.2. Можна подати пропозицію, що стосується прав суб’єкта даних:

9.2.1. У письмовій формі на наступну адресу: Stratega CEE LCC ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź

9.2.2. електронною поштою на адресу: inspektor@stratega.pl

9.3. Якщо Стягувач не зможе ідентифікувати особу, яка подає пропозицію на основі поданої заявки, він звернеться до заявника за додатковою інформацією.

9.4. Пропозиція може бути подана особисто або через уповноваженого представника (наприклад, члена сім’ї). З міркувань безпеки Стягувач рекомендує використовувати уповноваженого представника, засвідченого нотаріально або уповноваженим юрисконсультом чи адвокатом, оскільки це значно прискорить перевірку автентичності пропозиції.

9.5. Відповідь на заявку має бути надіслана протягом місяця з дня її отримання. У разі необхідності продовження строку Стягувач інформує заявника про причини затримки.

9.6. Відповідь на заяву надсилається поштою, якщо заяву не було надіслано електронною поштою або не було заявлено вимогу про надання відповіді в електронній формі.

 1. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Збирач аналізує ризики з метою забезпечення безпеки обробки персональних даних – насамперед, щоб доступ до даних мали тільки уповноважені особи і тільки в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання ними своїх завдань. Збирач гарантує, що кожна операція, яка здійснюється з персональними даними, реєструється і виконується тільки уповноваженими співробітниками та працівниками. 

10.2. Обробник вживає всіх необхідних заходів для того, щоб його субпідрядники та інші співпрацюючі суб’єкти гарантували вжиття всіх належних заходів безпеки в кожному випадку при обробці персональних даних від імені Обробника.

 1. КОНТАКТНІ ДАНІ

11.1. Зв’язок зі Збирачем буде здійснюватися за наступною адресою електронної пошти: inspektor@stratega.pl, або за телефоном +48 690 020 489 або в письмовій формі на адресу місцезнаходження Колектора.

11.2. Збирач призначив Уповноваженого з питань захисту даних, до якого можна звертатися за електронною адресою inspektor@stratega.pl у будь-якому випадку, що стосується обробки персональних даних.

 1. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

12.1. Політика буде переглядатися щорічно і за необхідності до неї будуть вноситися зміни. Поточна версія Політики була прийнята і застосовується з 11 квітня 2018 року.