focus-groups-or-in-depth-interviews
focus-groups-or-in-depth-interviews
Koty czy psy? Herbata czy kawa? Grupy fokusowe czy wywiady pogłębione? To pytania, z którymi boryka się wielu z nas! Nie walcz więcej! Od lat prowadzimy w Polsce wywiady pogłębione i grupy fokusowe i chętnie Ci w tym pomożemy.

Grupa badawcza

Charakterystyka

Dyskusja w grupach fokusowych to jedna z najpopularniejszych metod badania rynku. Jej jakościowy charakter sprawia, że ​​badacze mogą głębiej zagłębić się w percepcje, opinie, odczucia respondentów dotyczące badanych zagadnień niż w przypadku np. ankiety online.

Grupy fokusowe zwykle składają się z 4-6 respondentów, którzy zbierają się w celu omówienia materiałów badawczych lub pytań. Moderator jest wyposażony w ustrukturyzowany lub częściowo ustrukturyzowany przewodnik po dyskusjach, który pomaga mu zebrać najcenniejsze spostrzeżenia. Rozmowy kwalifikacyjne mogą trwać od 1,5 do 3 godzin, w zależności od specyfiki studiów i potrzeb. Czasami są obserwowani przez badaczy przez lustra (takie jak te, które mamy w naszym punkcie widokowym w Warszawie), którzy podczas wywiadu mogą dodać jakieś pytania lub uwagi. Istnieje również możliwość włączenia tłumacza symultanicznego, który pomaga klientom nieznającym lokalnego języka uzyskać informacje z pierwszej ręki, gdy tylko zostaną wyrażone przez respondentów.

Grupy fokusowe mogą być prowadzone twarzą w twarz w placówce badania rynku lub mogą być organizowane również online. Było to wielkim atutem w czasie pandemii COVID-19 (o metodach internetowych, z których korzystaliśmy w tym czasie, przeczytaj tutaj).

Zalety i wady grup fokusowych

Warto wziąć pod uwagę najważniejsze kryteria podejmowania decyzji w zakresie badania rynku: koszty, logistykę i insighty.

Biorąc pod uwagę koszty i logistykę, jest jedna oczywista zaleta grup fokusowych – gromadzimy kilku respondentów w jednym miejscu w jednym czasie. Zwykle oznacza to mniej kłopotów z logistyką przy rezerwacji tłumaczy symultanicznych, moderatorów, obiektów, ponieważ wszyscy muszą pojawić się tylko raz.

Jeśli chodzi o wyniki badań, spotkania grupowe pobudzają do bardziej ożywionych, spontanicznych, wnikliwych dyskusji. Respondenci, słysząc się nawzajem, bardziej otwierają się na niektóre ze swoich opinii, przypominają sobie więcej rzeczy, przedstawiają więcej argumentów w obliczu opinii innych osób. Także więcej osób zaangażowanych w dyskusję = więcej spraw poruszanych spontanicznie!

Jednocześnie ułożenie rozmów z trudno dostępnymi, zapracowanymi respondentami jest trudne. Zaplanowanie ich spotkania w konkretnym dniu może stać się herkulesowym zadaniem! Dlatego decyzje dotyczące metodologii powinny zawsze uwzględniać specyfikę grupy docelowej.

Indywidualne wywiady pogłębione

Charakterystyka

Indywidualne wywiady pogłębione (tzw. IDI) obejmują tylko jednego respondenta podczas spotkania bezpośredniego lub zdalnego (telefon/online). To, co jest wspaniałe w IDI, to fakt, że oferują one dość dużą elastyczność. Prowadzone twarzą w twarz mogą być zorganizowane w placówce, w domu lub biurze respondenta – o ile miejsce stwarza warunki do prywatnych rozmów, może być traktowane jako potencjalna baza badawcza.

Z reguły takie wywiady są krótsze niż grupy fokusowe – najczęściej są to wywiady 45-60 minutowe. Zdarza się jednak, że prowadzi się też krótsze lub dłuższe. Zależy to oczywiście od konkretnego badania i potrzeb klientów.

Zalety i wady indywidualnych wywiadów pogłębionych

IDI są zwykle krótsze i oferują większą elastyczność, jeśli chodzi o czas każdego wywiadu, co jest znacznie wygodniejsze dla respondentów. Ponadto ich zaangażowanie czasowe jest często krótsze, co pozwala na niższy koszt w przeliczeniu na respondenta. Oczywiście znowu zależy to od cech grupy docelowej.

Wywiady indywidualne dają też szansę na bardziej intymne dyskusje, dzięki czemu możliwe jest poruszanie bardziej drażliwych tematów. Co więcej, często można zadać więcej pytań. W końcu jest tylko jedna osoba, która podzieli się swoimi opiniami lub spostrzeżeniami.

Z drugiej strony wymaga to większej liczby spotkań, aby zebrać tyle różnych opinii, co podczas grup fokusowych. Oznacza to również większe rezerwacje w zakresie obiektu, moderatora, tłumacza symultanicznego itp. Im więcej osób zaangażowanych w jedną rozmowę, tym więcej pracy, gdy jest ich dużo.

Grupy fokusowe czy wywiady pogłębione – co jest lepsze?

To zależy.

Decydując się na metodologię, warto wziąć pod uwagę budżet, ramy czasowe, cele i tematy badań, grupę docelową itp. Stratega oferuje wskazówki dotyczące strategii badawczej, projektowania narzędzi oraz ich przekładu i adaptacji kulturowej. Dlatego jeśli napotkasz trudności z wyborem najlepszych opcji dla swoich badań, skontaktuj się z nami – z przyjemnością pomożemy!