market research poland
market research poland

Badania rynku w Polsce są obecnie kluczowe, ponieważ jesteśmy w czasach, gdy Nowa rzeczywistość trwa już od ponad roku i spowodowała istotne zmiany gospodarcze. Przemiany są widoczne w każdej branży i we wszystkich krajach.

Wyniki badania „Przedsiębiorstwa w Polsce w obliczu COVID -19 pandemia” ujawnił, że w okresie od stycznia 2021 do stycznia 2022 roku odsetek przedsiębiorstw pesymistycznych co do przyszłości utrzymywał się na dość wysokim poziomie (27% za ocenę sytuacji, w jakiej się znajdują i aż 72% za stan gospodarka w ogóle).

W tych okolicznościach niewielu przedsiębiorców uświadomiło sobie zalety prowadzenia badań rynkowych w Polsce. Częściowo jest to związane z wciąż niewystarczającą wiedzą na temat korzyści, jakie może przynieść. Wpływ wprowadzony w ostatnich latach dowodzi, że badanie zachowań kupujących jako trendów rynkowych nie jest czymś, czego nauczono się raz na zawsze, ale zjawiskiem, które należy stale obserwować.

Poznaj swoich odbiorców dzięki badaniom rynku

Ważne jest nawiązanie relacji z klientami – kiedy czują się wysłuchani i ważni, zyskujesz sympatię i lojalność.

Etyczny wymiar prowadzenia działalności gospodarczej staje się kluczowy, a wiele osób sprawdza wyeliminuj producenta przed zakupem.

W niestabilnych czasach (przyniesionych przez kryzys i wojna na Ukrainie), wiele osób szuka poczucia kontroli. Kupujący weryfikujący firmę wywierają presję na zrozumienie, na co zwracają uwagę. Zalew dezinformacji i fałszywych wiadomości tworzy stan zamieszania. Utrudnia to klientom weryfikację faktów i podejmowanie świadomych decyzji. Chcą znać produkty do kupienia i zapewnić dostawę w sposób spójny z osobistymi poglądami etycznymi.

Zauważalna zmiana oczekiwań przedsiębiorstw obejmuje zrównoważony rozwój i etykę. Bardzo ważne jest, aby być responsywnym i angażować się w kwestie społeczne. Czasami sam brak reakcji marki może zrazić do niej ludzi. Widzieliśmy to w przypadku firm, które nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu wojny. Ekonomiści wskazywali, że osiągnęli w Polsce mniejsze obroty niż ci, którzy zdecydowali się na wycofanie.

Poznawanie oczekiwań klientów

Dzięki badaniom rynku możemy również dowiedzieć się o jeszcze bardziej praktycznych zmianach w sposobie, w jaki konsumenci kup.

Z tego możemy wywnioskować, że wyścig o najszybszą i najwygodniejszą dostawę towarów ruszy w kierunku. Wiedza o tym daje nam szansę dostosowania się do potrzeb rynku i stania się konkurencyjnymi. Im szybciej tym lepiej.

Minimalizacja ryzyka

Próba konsultowania procesu decyzyjnego ze współpracownikami, przyjaciółmi lub rodziną jest rzadkością cel. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy pozytywną informację zwrotną. Podobnie w przypadku pracowników w większości przypadków pracownik wystawia ocenę pozytywną.

Firmy konsultujące badania rynku za pomocą zewnętrznych źródeł informacji i specjalistów mają większe szanse na sukces. Firmy te mogą z powodzeniem realizować politykę marketingową w dłuższej perspektywie, ponieważ ich strategie same w sobie są profesjonalnymi narzędziami. Badania rynkowe pozwalają zapytać rynek docelowy, co myśli o nowym produkcie i zdecydować na etapie koncepcji lub testowania, czy ulepszyć produkt, czy całkowicie go porzucić. Możemy liczyć na uczciwość, ponieważ odbiorca nie jest zaangażowany emocjonalnie. Jednocześnie to jego pogląd jest kluczowe dla nas.

Identyfikacja okazji

Wynikiem badań marketingowych jest szereg przydatnych danych pozwalających uzyskać wiele Informacja. Można to wykorzystać do znalezienia niszy produktowej, która jest przewagą nad naszymi konkurentami i pozwala nam szybko wdrażać innowacje.

Jest to duża pomoc w budowaniu strategii opartej na szansach i ryzyku dla firmy. Jedną z metodologii stosowanych w tym celu jest analiza konkurencji. Dostarcza szczegółowej analizy wszystkich obecnych i przyszłych konkurentów w danym sektorze rynku w Polsce, w tym ich mocnych i słabych stron.

Zapewnienie prawidłowego zrozumienia

Przykładem jest wprowadzenie nowej, dwulicowej kampanii reklamowej. Z naszego doświadczenia w prowadzeniu badań rynkowych w Polsce, konieczne jest przetestowanie go na mniejszej grupie, abyśmy mogli sprawdzić, czy nie ma odwrotnego skutku w postaci niszczenia wizerunku firmy.

Grupy fokusowe lub pogłębione wywiady okazują się przydatne w takich przypadkach. Warto zauważyć, że w specyficznej sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy, łatwo o niektóre komunikaty inaczej niż zakłada to międzynarodowy biznes, który nie zna realiów danego kraju. W ostatnich latach ludzie wiele przeszli, zwłaszcza zarodki i niestabilność na świecie, i wiele wiadomości może być dla nich wyzwalanych.

Wywiady z potencjalnymi konsumentami poprzez badania rynku w Polsce to najskuteczniejszy sposób, aby odpowiedzieć i być o krok od konkurencji. Utrzymywanie kontaktu i upewnianie się, że „słuchasz” naszym odbiorcom pozwoli nam budować długotrwałe relacje i odpowiadać zarówno na praktyczne, jak i duchowe potrzeby klientów. Etyka marki w niektórych branżach nigdy nie była tak ważna, podobnie jak badanie wymagań klientów.