Nowe trendy konsumenckie
Nowe trendy konsumenckie
Polskie społeczeństwo zmienia się bardzo szybko, co również wpływa na zmiany w zachowaniach zakupowych konsumentów. Ostatnie badanie wyróżniło kilka nowych trendów konsumenckich, które będą kształtować handel w Polsce w najbliższej przyszłości.

Przede wszystkim rośnie siła nabywcza polskich konsumentów. Wprowadzone ostatnio programy społeczne lub minimalna stawka wynagrodzenia nie są bez znaczenia. Należy podkreślić, że tempo wzrostu dochodów przekracza stopę inflacji przez co najmniej kilka lat. Większy dochód polskich nabywców oznacza zmiany w strukturze wydatków: przeznaczamy mniejszą część naszych dochodów na żywność, a jednocześnie wydajemy coraz więcej pieniędzy na produkty związane ze stylem życia i autoprezentacją.

1. Większy wpływ seniorów

Warto zauważyć, że seniorzy to ludzie, którzy chcą pozostać aktywni i cieszyć się wolnym czasem. W przeciwieństwie do stereotypów jest to grupa, która często ma dobry i stabilny dochód, nie obciążony wydatkami związanymi z zakładaniem rodziny lub edukacją dzieci. Handel stara się stawić czoła temu wyzwaniu, ale zdecydowana większość graczy na rynku obserwuje ten trend i możliwe promocje i specjalne akcje adresowane do grupy 65+

2. Doświadczenie ponad zakupy

Szeroko rozumiana jakość życia ma coraz większe znaczenie dla obecnych konsumentów. Składa się z wolnego czasu, harmonii, rodziny, przyjaźni i związków, samorealizacji, możliwości rozwijania pasji, które znajdują się powyżej posiadania dóbr materialnych. Dzisiejszy konsument może prawie wszystko kupić za pośrednictwem internetu, a cena stopniowo przestaje być podstawowym kryterium wyboru. W rezultacie zmieniają się oczekiwania wobec obiektów komercyjnych, które przestają odgrywać rolę czysto komercyjną. Liczy się rodzaj doświadczenia i emocji związanych z marką. Budynki komercyjne stają się miejscem, w którym dodatkowe usługi, rozrywka i rekreacja, stają się coraz ważniejsze. Coraz więcej obiektów komercyjnych staje się animatorami życia lokalnych społeczności.

3. Szybkość i wygoda

Szybkie tempo życia, szczególnie zauważalne w dużych miastach, oznacza, że współczesny konsument oczekuje, że będzie w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i wymagania w równie szybkim tempie. Rosnące pragnienie doświadczenia opisanego powyżej sprawia, że czas poświęcony na podstawowe codzienne zakupy lub korzystanie z niezbędnych usług jest skompresowany. Stąd rosnąca popularność supermarketów spożywczych i małych obiektów handlowych (tzw. convenience). Rozwija się również sieć i oferta dyskontów, które swoim charakterem stają się coraz bardziej podobne do supermarketów. Jednocześnie z rozwojem tych sieci dynamicznie rośnie sprzedaż w ich formatach.