Stratega Poland i i-view Warsaw zaprezentuje się na konferencji Research and Results w Monachium w dniu 27 i 28 października 2015r. Weronika Janson, Jakub Osiak, Magdalena Remba i Łukasz Wdowiak będą spotykać się z klientami na stanowisku nr 147, które dzielą ze swoimi partnerami z grupy FIVE.

Stratega, agencja badań rynku dla Polski i Europy Wschodniej ceni sobie możliwości międzynarodowej współpracy z innymi badaczami rynku i klientami. Magdalena Remba reprezentująca i-view pokaże przegląd możliwości jakościowych fokusowni. i-view proponuje najlepsze standardy jakościowe badań rynku w Polsce i Europie Wschodniej. Projekt obiektu bezpośrednio odnosi się do fokusowni i-view London i do niedawno otwartego studia Viewpoint Europe w Hamburgu.

i-view Warsaw dołącza do i-view London i partnerów europejskich Estudia Silvia Roca w Hiszpanii (studia w Barcelonie, Madrycie, Sao Paulo i Meksyku) i Viewpoint Europe w Niemczech (studia we Frankfurcie i Hamburgu) aby zwiększyć zasięg realizacji badań w Europie.

Stratega Poland i i-view Warsaw z dumą reprezentują Europę Wschodnią podczas show – udzielają wsparcia przy projektach międzynarodowych kolegom z całego regionu CEE. Stratega, która obsługuje projekty jakościowe i ilościowe jest najlepszym wyborem do realizacji i współpracy przy projektach w całym regionie Europy Wschodniej. Oferujemy rekrutację i moderowanie grup fokusowych, call center CATI, CAPI i PAPI w całym regionie i na wszystkich rynkach Europy Wschodniej.

Stratega oferuje kompleksowe usługi na rynku badawczym w Polsce i Europie Wschodniej, podczas gdy i-view Warsaw zapewnia najlepszej klasy fokusownię.