Program: Re_Open UK

Program operacyjny: Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Tytuł projektu: Niwelowanie negatywnych skutków brexit dla działalności firmy Stratega CEE Sp. z o.o., poprzez wsparcie w rozwoju jej oferty oraz pozyskania nowych rynków zbytu.

Program: Re_Open UK

Program operacyjny: Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Tytuł projektu: Niwelowanie negatywnych skutków brexit dla działalności firmy Stratega CEE Sp. z o.o., poprzez wsparcie w rozwoju jej oferty oraz pozyskania nowych rynków zbytu.

Opis projektu: Celem projektu jest pozyskanie nowych narzędzi/instrumentów pozwalających na rozszerzenie dotychczasowej działalności firmy Stratega CEE Sp. z o.o. o zupełnie nowe obszary (aplikacja dla HR), a także umożliwiających podjęcie działalności na nowych rynkach w ujęciu produktowym. Powyższe doprowadzić ma do zmniejszenia ryzyka związanego z występowaniem negatywnych dla Wnioskodawcy zjawisk, generowanych przez brexit, zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Wdrożenie w firmie nowych elementów oferty umożliwiających świadczenie usług dla branży HR.
  2. Pozyskanie kompleksowej koncepcji marketingowej nakierowanej na wdrożenia na rynek nowego produktu. Realizacja projektu pozwoli Wnioskodawcy na wprowadzenie na rynek nowych usług, co z kolei przełoży się na rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności, pozwalając wykorzystać posiadaną wiedzę, potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w nowym obszarze. Poszerzenie katalogu usług umożliwi dotarcie do nowych grup Klientów, będących ostateczną grupą docelową projektu. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a także ograniczenie negatywnych skutków brexit. Planowane w ramach niniejszego projektu działania wpisują się w założenia Programu Re_Open UK.

Całkowita wartość projektu: 210 250,79 EUR

Kwota dofinansowania: 170 935,60 EUR

Wyniki w kontekście naboru: UDA-PBAR.02.01.00-00-0183/23-00

Zamówienie: Wdrożenie w firmie nowych elementów oferty umożliwiających świadczenie usług dla branży HR. – oferta częściowa. Zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zamówienia.

Stratega CEE Sp. z o.o., w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienie, informuje o wyborze oferty realizacji zamówienia oferty częściowej. Obejmuje ona 4 funkcję:

Funkcja 1: Zarządzanie kandydatami. Aplikacja umożliwia tworzenie i zarządzanie profilami kandydatów, w tym ich informacjami kontaktowymi, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i innymi ważnymi informacjami. Kandydaci mogą przesłać swoje CV i inne dokumenty, które będą przechowywane w ich profilach. Rekruterzy mogą przeglądać, sortować i filtrować profile kandydatów, aby łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata do danej pozycji.

Funkcja 2: Planowanie i przeprowadzanie wywiadów. Aplikacja umożliwia planowanie i umawianie wywiadów z kandydatami. Rekruterzy mogą tworzyć terminarz wywiadów i udostępniać go kandydatom, a także przypominać im o nadchodzących wywiadach. Aplikacja posiada również funkcję przeprowadzania video-rozmów z dwoma ścieżkami dźwiękowymi, język lokalny i tłumaczenie.

Funkcja 3: Warsztaty z kandydatami (Bulletin Board). Aplikacja zawiera również funkcję warsztatów z kandydatami, która pozwala na tworzenie i zarządzanie grupami dyskusyjnymi.

Funkcja 4: Użycie API AI. Aplikacja wykorzystuje zewnętrzne API AI do automatycznej oceny kandydatów na podstawie transkryptów rozmów w języku angielskim. Narzędzie to pozwala na szybkie i dokładne ocenianie kompetencji językowych i innych umiejętności kandydatów.

 

Nazwa Wykonawcy: evilsoft.pl Dawid Moskalczuk

Siedziba wykonawcy: Osiedle 1000-lecia 1/16; 97-400 Bełchatów

Wartość zamówienia: 150,000.00 PLN netto + 23% VAT

Wyniki w kontekście naboru: UDA-PBAR.02.01.00-00-0183/23-00

Zamówienie: Wdrożenie w firmie nowych elementów oferty umożliwiających świadczenie usług dla branży HR. – oferta częściowa. Zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zamówienia.

Stratega CEE Sp. z o.o., w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienie, informuje o wyborze oferty realizacji zamówienia oferty częściowej. Obejmuje ona 3 funkcję:

Funkcja 5: Programowanie kwestionariuszy (testów). Aplikacja umożliwia tworzenie i programowanie różnego rodzaju kwestionariuszy (testów), w tym testów osobowości i zdolności, z możliwością ich personalizowania.

Funkcja 7: Pełna dokumentacja. Aplikacja zawiera pełną dokumentację techniczną, która umożliwia rozbudowę systemu i jego integrację z innymi narzędziami.

Funkcja 9: Wielojęzyczność. Aplikacja jest dostępna w co najmniej 15 językach, co umożliwia tłumaczenie klawiszy i formularzy na różne języki.

 

Nazwa Wykonawcy: evilsoft.pl Dawid Moskalczuk

Siedziba wykonawcy: Osiedle 1000-lecia 1/16; 97-400 Bełchatów

Wartość zamówienia: 150,000.00 PLN netto + 23% VAT

Wyniki w kontekście naboru: UDA-PBAR.02.01.00-00-0183/23-00

Zamówienie: Wdrożenie w firmie nowych elementów oferty umożliwiających świadczenie usług dla branży HR. – oferta częściowa. Zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zamówienia.

Stratega CEE Sp. z o.o., w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienie, informuje o wyborze oferty realizacji zamówienia oferty częściowej. Obejmuje ona 3 fukcję:

Funkcja 10: Automatyczna transkrypcja. Aplikacja umożliwia automatyczne tworzenie transkrypcji rozmów w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi AI. To pozwala na łatwe przeglądanie i ocenę rozmów z kandydatami.

Funkcja 11: Integracja z zewnętrznymi serwisami. Aplikacja zintegrowana z zewnętrznymi serwisami przez API pozwala na zastosowanie nowych rozwiązań AI wraz z ich pojawianiem się.

Funkcja 12: Interfejs dla klienta Aplikacja posiada oddzielny login i interfejs dla klienta, gdzie klient będzie miał dostęp do wszystkich materiałów projektu, umożliwiając mu śledzenie postępów projektu i kontaktowanie się z zespołem rekrutacyjnym.

Nazwa Wykonawcy: evilsoft.pl Dawid Moskalczuk

Siedziba wykonawcy: Osiedle 1000-lecia 1/16; 97-400 Bełchatów

Wartość zamówienia: 150,000.00 PLN netto + 23% VAT

Wyniki w kontekście naboru: UDA-PBAR.02.01.00-00-0183/23-00

Zamówienie: Wdrożenie w firmie nowych elementów oferty umożliwiających świadczenie usług dla branży HR. – oferta częściowa. Zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zamówienia.

Stratega CEE Sp. z o.o., w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienie, informuje o wyborze oferty realizacji zamówienia oferty częściowej. Obejmuje ona 2 funkcję:

Funkcja 6: Biblioteka kwestionariuszy Aplikacja posiada bibliotekę gotowych kwestionariuszy, w tym kilku testów osobowości i testów zdolności, które są dostarczane przez klienta.

Funkcja 8: API umożliwiające integrację Aplikacja posiada swoje własne API, które umożliwia integrację z innymi systemami, takimi jak systemy HR czy CRM.

Nazwa Wykonawcy: evilsoft.pl Dawid Moskalczuk

Siedziba wykonawcy: Osiedle 1000-lecia 1/16; 97-400 Bełchatów

Wartość zamówienia: 144,000.00 PLN netto + 23% VAT