Ostatnie badanie pokazuje, że polscy konsumenci nadal dobrze oceniają obecną sytuację gospodarczą. Około 14% widzi oznaki recesji, 34 % uważa, że w kraju jest ogólnie gorzej niż rok temu.

W porównaniu z innymi społeczeństwami europejskimi, Polacy są bardzo optymistycznie nastawieni do obecnego stanu gospodarki i ich sytuacji gospodarczej. W tej ocenie często przewyższają obywateli krajów, które zawsze uważano za zamożne, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Oczywiście ocena sytuacji jest zwykle bardzo subiektywna i w dużej mierze zależy od punktu odniesienia. Oczywiste jest jednak, że pogorszenie sytuacji gospodarczej we Francji jest postrzegane przez Francuzów niemal jako koniec świata, podczas gdy Polacy mają zupełnie inny punkt widzenia, o wiele bardziej pozytywny.

Sytuacja zmienia się jednak, jeśli chodzi o pytania dotyczące przyszłości. Ponad 50% uważa, że ​​recesja nadejdzie za kilka miesięcy, a ponadto – już się na to przygotowują. Co więcej, niektórzy już uważają, że ich sytuacja jest gorsza. Ponad 50% zaczyna ograniczać wydatki na jedzenie i odzież poza domem.

Z licznych badań wiemy, że Polacy uważają, że żyje im się dość ciężko. Chociaż mamy bardzo niską stopę bezrobocia, jednocześnie płace nie rosną tak szybko, a Polacy nadal mają wrażenie, że pozostają w tyle za innymi krajami UE pod względem zarobków. Szczególnie daje się to zauważyć podczas podróży za granicę gdy bardzo drastycznie widać różnicę w jakości życia Polaków, a innych społeczeństw. Dopóki nie będzie istotnych i wiarygodnych informacji, że coś się poprawia Polacy bedą przekonani, że jest coraz gorzej. Polacy boją się, nie są pewni, co się stanie, a lęk zawsze ogranicza wydatki.

Ostatnio przeprowadzone badania pokazują, że 33 procent Polaków twierdzi, że trudniej jest im związać koniec z końcem niż rok temu; w grupie wiekowej 45-65 lat 39 procent już tak twierdzi. Z kolei 28 procent przyznaje, że ostatnio nie było ich stać na wizytę u lekarza – w miastach od 100 do 199 tysięcy mieszkańców odsetek ten wynosi już 36 procent. Ponadto 30 procent zmniejsza wydatki na leki, a co trzeci respondent także na jedzenie.