W dniach 26 i 27 października 2016 Stratega Poland i i-view Warsaw wezmą udział w konferencji Research and Results w Monachium. Stratega Poland i i-view Warsaw będą uczestniczyć w konferencji Research and Results zorganizowanej podczas targów branżowych. Łukasz Wdowiak, Izabela Remba, Karolina Barylska  będą reprezentować firmę Stratega Poland, a Magdalena Remba weźmie udział w wydarzeniu reprezentując I-view Warsaw.

Stratega Poland jest agencją specjalizującą się w jakościowych i ilościowych badaniach rynku na terenie Polski i Europy Wschodniej.

Będziemy szczęśliwi mogąc wziąć udział w dyskusji na temat międzynarodowych możliwości i wymienić opinie z potencjalnymi nowymi klientami i członkami firm związanymi z badaniami rynku podczas targów.

Reprezentująca i-view Warsaw Magdalena Remba poświęci czas na omówienie naszych możliwości do przeprowadzania badań jakościowych. Odpowiedzi zostaną udzielone każdemu, kto będzie miał pytania lub wątpliwości związane z naszym centrum konferencyjnym i-view Warsaw.

i-view Warsaw niedawno dołączyło do i-view London, a także innych europejskich partnerów, takich jak Estudio Silvia Roca w Hiszpanii i Viewpoint Europe w Niemczech.

Cieszy nas to, że Stratega Poland i i-view Warsaw będą reprezentować Europę Wschodnią podczas uczestnictwa w targach w Monachium. Nasi przedstawiciele zapewnią wsparcie międzynarodowym kolegom z regionu CEE (Europy Centralnej i Wschodniej). Stratega, ze swoimi możliwościami przeprowadzania badań jakościowych i ilościowych jest najbardziej odpowiednią agencją wspierającą firmy z całego świata w zakresie ich potrzeb, w celu przeprowadzania badań rynku w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Jesteśmy znani z naszego szerokiego zakresu metodologii przeprowadzania badań, w tym Grup Fokusowych, IDI’s, TDI’s, Online, CATI, CAPI, Ethnography, Online Bulletin Boards i Online Communities w zakresie całego obszaru i rynku Europy Wschodniej. Oferujemy także rekrutacje i moderowanie na Grupach Fokusowych.

Stratega jest idealną firmą do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań rynku w Polsce i Wschodniej Europie. Stratega Poland łączy swoich klientów z obszarem Europy Centralnej i Wschodniej, a i-view Warsaw, ze swoimi możliwościami, pomaga w przeprowadzaniu wszelkich rodzajów konferencji, warsztatów i badań.

Wszyscy nasi przedstawiciele wezmą udział w dyskusji na temat “po terminie ważności, czy innowacyjne rozwiązanie problemu?”